Page tree

 

 

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anmälan och betalning sker via SwingWeb-systemet. När man har anmält sig får man först en anmälningsbekräftelse per e-post. Observera att detta inte är ett antagningsbesked. Antagningsbeskedet skickas ut per e-post efter anmälningsperiodens slut. När man blivit antagen till en kurs får man information per e-post om hur betalningen går till. Det går att anmäla andra än sig själv till kurserna via hemsidan. Den som saknar tillgång till internet ombedes därför be någon kompis om hjälp med anmälan. (Det går inte att anmäla sig via telefon eller på plats i klubblokalen.)

Observera att du inte kan antas till en kurs om du har obetalda kursavgifter/avgifter till event sedan tidigare. Om obetalda kurser upptäcks i processen kommer ansvariga på Nackswinget att ta kontakt med dig för att korrigera detta så att du kan antas till din önskade kurs.

Anmälan är bindande. Avanmälan senare än 7 dagar före kursstart debiteras full kursavgift.

...