Blog

 

 

Nackswingets styrelse har under gårdagens styrelsemöte (den 18/11) beslutat att klubbens verksamhet kommer vara inställd minst året ut, med eventuell förlängning om Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte ändras.

 

I korthet betyder den inställda verksamheten följande;

  • Inga kurser kommer genomförasDetta gäller kursverksamhet på alla nivåer, inklusive Tävlingsträning. Samtliga som anmält sig till en kurs kommer få sin avgift innestående till en framtida kurs.
  • Inga friträningar tillåts. Detta gäller både organiserade friträningar samt egenbokade friträningar.

 

Nackswinget tycker självklart att det är väldigt tråkigt att inte kunna bedriva vår verksamhet som planerat, men anser att det är viktigt att vi som en förening med cirka 600 medlemmar tar vårt ansvar!

 

Nackswingets kurskommitté arbetar just nu för fullt för att kunna erbjuda kurser via webb och sociala medier, så vi rekommenderar att ni håller koll på våra olika plattformar för mer information.

 

Vår hemsida: www.nackswinget.se

Vår Facebook: Dansklubben Nackswinget

Instagram: Nackswinget

Posts

This page has no comments.