Årsmötet 2021 kommer att hållas digitalt Fredagen den 19 mars kl 18.00.

Kallelse kommer inom kort läggas på hemsidan tillsammans med instruktion om hur du anmäler dig och får länk till mötet.
Handlingar för mötet kommer finnas på vår hemsida senast den 12 mars, bland dessa styrelsens förslag om stadgeändringar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari. Dessa skickas då till styrelsen@nackswinget.se 


Väl mött!
//Styrelsen

Posts

This page has no comments.